Kokiam Lietuvos didžiajam kunigaikščiui valdant buvo sudaryta Liublino unija? *

Pagal Liublino uniją, LDK išlaikė atskirą kariuomenės vyriausiąjį vadą. Kaip jis buvo vadinamas? *

1655-1660 m. didžiąją dalį ATR teritorijos buvo užėmusios dvi valstybės. Viena jų - Rusija. Kokia kita? *

1689 m. Vilniuje bajoras Kazimieras Leščinskis buvo apkaltintas dalyku, už kurį šiais laikais nebaudžiama, ir sudegintas ant laužo. Kuo jis buvo apkaltintas? *

Trečiokai, šeštokai, aštuntokai, ortai - kas ATR buvo vadinama visais šiais vardais? *

Trumpai (1573-1574 m.) LDK didžiuoju kunigaikščiu buvęs Henrikas Valua buvo vienintelis Lietuvos valdovas, kilęs šios šalies. Kokios? *

Kokių dabartinių įstaigų pirmtakėmis buvo LDK egzistavusios špitolės? *

Trečiasis Lietuvos Statutas buvo priimtas 1588 m. O iki kada jis galiojo? *

Kaip vadinosi Švedijos karališkoji giminė, kurios trys skirtingi atstovai valdė ATR? *

Kokiame mieste po Liublino unijos būdavo karūnuojamas Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis? *

Po kurio valdovo paskelbtos privilegijos buvo įkurtas Vilniaus universitetas? *

Kodėl 1791 m. gegužės 3 d. laikoma svarbia ATR istorijoje? *

Tai buvo ATR stambiausias administracinis vienetas, toliau dalinamas į seniūnijas ir pavietus. Kaip vadinosi šis administracinis vienetas? *

Kokiai XVIII a. istorinei asmenybei skirtas šis ir dabar stovintis paminklas? *

paminklas Vilniaus gaonui

Kokio vienuolyno, pastatyto XVII a. garsių ATR didikų Pacų, bažnyčią matote? *

vienuolyno bažnyčia